BERLIN TÜRK SEYAHAT ACENTALAR BIRLIGI
HOME
NEWS/ Haberler
FOTOS
ÜBER UNS/HAKKIMIZDA
MITGLIEDER/ÜYELER
VORSTAND/YÖNETIM KUR
SATZUNG/TÜZÜK
KONTAKT/ILETIŞIM
LINKLER


BETÜSAB


70’li ve 80’li yillara Almanya’da bulunan Türk işcilerinin Türkiye’ye uçakla taşımacı-lığı ihtiyaci ceşitli charter şirketlerinin kurul-masını sağladı. O yillarda Türk seyahat acentaları bu alanda büyük gelşmeler gösterdi.


80’li yillardan itibaren Türk turizmi büyük gelişme göstermeye başladı. Başlangıçta Alman Tur operatörleri ve seyahat acentaların ilgi göstermedigi Türk turiz-minde, Türk kökenli seyahat acentaları ve Tur operatörleri büyük rol oynadi.

Türkiye’ye taşınan Alman Turistlerin %80’i taşimaya başladılar. Berlinde’de bu geliş-me ayni doğrultuda oldu.

Türk Turizminin gelişmesine katkıda bu-

lunmak, aynı zamanda seyahat acenta-larının problemlerinin çözümü, daha fazla pazar payı alarak Türk turizminin geliş-mesine katkıda bulunmak amacıyla 1990 yıllında 17 Türk seyahat acentasının katı-lımıyla Berlin Türk Seyahat Acentaları Birliği (BETÜSAB) kuruldu.

 

1990 yılından itibaren faaliyet gösteren Türk Seyahat Acentaları Birliği (BETÜSAB) üyelerinin diyalog içinde daha verimli çalışmaları, ticaretlerini geliştirmeleri yaninda Türk Turizminin gelişmesine de büyük katkılarda bulunmuştur. Almanya’da bir çok şehirde BETÜSAB ör-gütlenme modeli örnek olarak alınmıştır.

Bildiğiniz gibi Türk turizmi 1990-2002 yıl-larında çeşitli olumsuz (Terör, Körfez Sa-vaşı, Kuş gribi) faktörlerinin etkisi altında zor yıllar yaşamıştır.
BETÜSAB Körfez Savaşi ve Terör saldırı-larının turizme büyük darbe vurduğu yıl-larda çeşitli konferanslar, basın toplan-tıları, tanıtım faaliyetleri ile Türkiye’yi satış programlarına alarak, Türk turiz-minin ayakta kalmasına büyük destek sağlamıştır.

Alman tur operatörleri ve seyahat acen-talarının Türkiye’yi programlarından çıkar-dıkları yıllarda BETÜSAB üyeleri özellikle Türkiye’yi programlarına alarak Türk turizminin hareklenmesine büyük katkıda bulunmuşlardır.

Diğer Türk turizmcileri gibi BETÜSAB üye-leri özellikle Türk uçak şirketleri ile uça-rak, Türk özel sivil havacılığının da geliş-mesine katkılarda bulunmuştur.

BETÜSAB üyeleri güvenli uçuşa önem ver-mektedirler. Türk ve Alman müşterilerini bu konuda bilgilendirmek, güvenli şirket-lerle uçulmasına ilişkin uyarıda bulunur. Yoğun rekabetin olduğu piyasada yanlız fiyata bakarak rezervasyon yapıl-mamasını ayni zamanda güvenli acenta-
larla uçarak çeşitli vesilelerle havaala-nında yolcuların mağdur edilmesini önle-meye calışmaktadır.

BETÜSAB yönetimi olarak sevinerek Türk turizminin hızla gelişmekte olduğunu görmekteyiz. Dün olduğu gibi bugünde bu gelişmelere katkılarımızı sunacağız.Çalış- malarımıza şimdiye kadar büyük destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Berlin Turizm Müşavirliğimize teşekkür ediyoruz.

 

BETÜSAB üyesi 27 seyahat acentasının oluşturduğu zengin Türkiye programlarına ilişkin, uygun ve güvenilir seyahat bilgilerini bizleri ziyaret ederek edine bilirsiniz.
Hepimiz sizleri güvenli ve güvenilir birşekilde Türkiye’ye taşimaya hazırız.

Wir über uns


Im Jahre 1990 wurde die Vereinigung BETÜSAB mit 17 “Mitstreitern“ gegründet. Das Ziel war die Entwicklung des türkischen Tourismus zu fördern, aber auch die beruflichen Vorteile der türki-schen Reiseagenturen mit all’ ihren grossen und kleinen Problemen zu unterstützen, damit sie am globalen Wettbewerb teilnehmen können.
Seit ihrer Gründung befinden sich alle Mitglieder der Vereinigung im ständigen Dialog, was dazu führt, dass wir effektiver arbeiten, unsere beruflichen und wirt-schaftlichen Aspekte aktivieren und auch unseren Beitrag für die Entwicklung des türkischen Tourismus leisten. In vielen Städten Deutschlands wurde die Gründung der Vereinigung BETÜSAB als Modell-beispiel genommen.
Zwischen den Jahren 1990 und 2002 litt der türkische Tourismus an den negativen Entwicklung des Terrorismus, dem Golfkrieg und der Vogelgrippe.
In dieser kritischen Zeit, in der der türki-sche Tourismus stark leiden musste, hat BETÜSAB viele Aktionen  wie Konferenzen, Pressemitteilungen, Brie-fings zu Türkeiinfomation  unternommen, damit zur Erhaltung und Förde-rung der Branche beigetragen.
In den Jahren, in denen viele Veranstalter und Reisebüros die Reisen in die Türkei aus ihrem Programm strichen, haben wir die Mitglieder der BETÜSAB die Türkei weiterhin in ihrem Programm beibehalten und somit die Aufrechterhaltung des türkischen Tourismus unterstützt
Ferner haben wir soweit möglich entschieden die Flüge in die Türkei mit türkischen Fluglinien zu fliegen somit unter-stützten wir auch die Entwicklung der türkischen Luftfahrt.
Wir , die inzwischen 27 Mitglieder, beobachten in den letzten Jahren das qualitative Wachstum und Entwicklung des türkischen Tourismus mit Freude und Stolz. Weiterhin werden wir mit aller Kraft diese Entwicklung unterstützen.
Sehr herzlichst möchten wir uns für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit bei dem Kultur- und Tourismusministerium der Türkei bedanken.

BETÜSAB  | info@betusab.de